بیماریهای پر یودنتال

By: | Tags: | Comments: 0 | بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۵

بیما ریهای لثه به زبان علمی بیما ریهای پریو دنتال گفته می شود.
بیماری پریو دنتال در حقیقت عفونت بافت اطراف دندان است.
به زبان ساده بیماری پریو دنتال به این صورت ایجاد می شود:
بین لثه و دندان شیار باریکی وجود دارد ، باقی ماندن میکرو بها در این شیار سبب خوردن لثه و از بین رفتن اتصال لثه به دندان می شود سپس میکرو بها به استخوان دسترسی پیدا کرده و استخوان را از بین می برند . به این ترتیب بافت های اطراف دندان از بین می روند.

فاکتورهای تشدید کننده ی احتمال بروز بیما ریهای پریو دنتال:

محصولات تنباکو

بیماریهای سیستمیک مانند دیابت

برخی دارو ها

برخی بریج ها و روکش ها که کاملاً سرجایشان نمی نشینند

پر کردگی های نامناسب

حاملگی در خانم ها

بهترین راه کاهش سرعت بیماری های پریو دنتال و یا برخی موارد ریشه کنی آن بهداشت می باشد.

: علایم بیماری پریو دنتال

لثه هنگام مسواک زدن خون می اید

لثه ی متورم ، قرمز و حساس

لثه از دندان جدا می شود

بوی بد دهان که از بین نمی رود

وجود چرک بین دندان و لثه

دندان لق

سوال خود را بپرسید