میزان موفقیت ایمپلنت به چه مواردی بستگی دارد؟

By: | Tags: | Comments: 0 | بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۵

۱)به طور کلی می توان گفت ایمپلنت توسط شرکت معتبر ساخته شده باشد این ایمپلنت اجازه مصرف در اروپا و آمریکا را داشته باشد یعنی کارخانه ی سازنده ایمپلنت نشان FDA و CE را دریافت کرده باشد.
۲)توسط دندانپزشکی که علم و تجربه کافی در مورد درمانهای ایمپلنت داشته باشد قرار داده شود.
۳)میزان استخوان اطراف ایمپلنت کافی باشد یا به طریق صحیح پیوند و جایگزینی استخوان در اطراف ایمپلنت قبل از کاشت ایمپلنت یا حین کاشت ایمپلنت قرار داده شود.
۴)بیمارمرتباً رعایت کلیه ی موارد بهداشت دهان واطراف ایمپلنت ها و دندانهای دیگررا انجام دهد و هر ۶ ماه یکبار (جهت بازبینی ایمپلنت ها و سلامت دندانهای دیگر) به دندانپزشک مراجعه کند.
۵)به ایمپلنت ها نیروی های مخرب وارد نگردد.درمورد نیروهای مخرب در جایگاه دیگر بطور کامل بحث می گردد.
در صورت رعایت موارد فوق الذکر موفقیت ایمپلنت ها بمدت طولانی تضمین شده است.

سوال خود را بپرسید