پوسیدگی

By: | Tags: | Comments: 0 | بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۵

تنها عاملی که دندانپزشکی را نا خشایند می کند درد در حین اعمال دندانپزشکی است. چیزی که ‏اغلب از آن سخن می گویند. دندانپزشکی بدون درد رویکردی است که درد را در حین اعمال ‏دندانپزشکی حذف می . کند و به هراس از دندانپزشکی پایان می دهد.
در این کلینیک از روشهای متنوعی برای جلو گیری از هراس و درد در حین . اعمال دندانپزشکی ‏استفاده می شود.
با ایجاد محیطی صمیمی و آرام در فضای مدرن انتظارمراجعین قبل از . کارهای دندانپزشکی سعی ‏در آرامش روانی مراجعین داریم.
در افراد بسیار مضطرب با تجویز دارو های آرامش بخش با دوز بسیار . کم این اضطراب مرتفع ‏خواهد شد ‏.

با توضیح کامل در مورد روند درمان توسط دندانپزشک و در جریان قرار گرفتن مراجعین از ‏پروسه درمان و همراهی آنان تا پایان درمان بخش . اعظمی از سوالات ونگرانی ها مرتفع می شود.

فبل از انجام اعمال دندانپزشکی توسط ژل های بی حس کننده موضعی . روی ناحیه درمان از درد ‏تزریق به میزان قابل توجهی کاسته می شود ‏

بی حسی کامل ناحیه درمان در حین اعمال دندانپزشکی تجربه ای وصف . ناشدنی رااز درمان های ‏دندانپزشکی به خاطره ها می افزاید ‏

و این همه در مورد اطفال و کسانی که اولین تجربه ها را می خواند بگذرانند بسیار حای اهمیت است ‏نیاز به ذکر نیست که اولین تجربه همیشه در . خاطر می ماند ‏

با انجام درمان روی چند دندان دریک جلسه ار تعداد دفعات مراجعه کاسته . می شود و این چیزی ‏است که اغلب مراجعین خواستار آن هستند.

سوال خود را بپرسید