چه کسانی کاندید ایمپلنت هستند؟

By: | Tags: | Comments: 0 | بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۵

آیا من کاندیدای ایمپلنت هستم؟

در مواردی که دندانی یا دندانهائی از دست رفته باشند چند روش برای جایگزینی دندان یا دندانهای از دست رفته وجود دارد.
۱)پروتزثابت: اگر طول ناحیه بی دندانی زیاد نباشد ( ۲ یا حداکثر ۳ دندان از دست رفته باشد) و دو طرف ناحیه ی بی دندانی، دندانهای با ریشه های قوی وجود داشته باشد.
۲)پروتز متحرک: اگر طول ناحیه ی بی دندانی زیاد باشد یا چند ناحیه در یک فک بی دندان باشد می توان از پروتز متحرک استفاده کرد.
۳)ایمپلنت: اگر ناحیه ی بی دندانی شامل یک دندان از دست رفته باشد، یک ایمپلنت جایگزین دندان از دست رفته می شود. اگر ناحیه بی دندانی بیش از یک دندان را شامل شود، دو ایمپلنت لازم است واگر چند دندان از دست رفته باشند ممکن است نیاز به بیش از دو ایمپلنت برای جایگزینی دندانهای از دست رفته باشد.
در هر صورت اگر ناحیه ی بی دندانی شامل بیش از دو دندان از دست رفته باشد، به ازاء هر دندان از دست رفته یک ایمپلنت نیازنیست و ممکن است تعداد ایمپلنت ها کمتر از تعداد دندانهای از دست رفته باشد.

 

سوال خود را بپرسید